GRUPPO TRADE SERVICE POLSKA Sp. z o.o.

DANE REJESTROWE SPÓŁKI:

ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa
NIP: 7010230254   REGON: 142338909
KRS: 0000353514
Kapitał zakładowy: 50.000 zł

BIURO:

ul. Targowa 72 (wejście od ulicy Białostockiej)
e-mail: biuro@gruppotradeservice.pl
Telefon: (22) 449 26 01
Faks: (22) 449 26 02