Outsourcing pracowniczy

Ideą outsourcingu jest zwiększenie skuteczności i wydajności prowadzonej działalności. Korzystający z usługi Klienci unikają dodatkowych kosztów związanych z bezpośrednim zatrudnieniem pracowników.

Korzyści outsourcingu:

Nasi klienci mają dostęp do zasobów wykwalifikowanych specjalistów GRUPPO TRADE SERVICE POLSKA Sp. z o.o., która ponosi za nich odpowiedzialność kadrowo – płacową, wynikającą z obowiązującego stanu prawnego.
Klient ma możliwość realizacji projektów wymagających tymczasowego zwiększenia etatów.
Priorytetem dla nas jest dostarczenie naszym Klientom  wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Outsourcing pracowniczy zwiększa bezpieczeństwo prowadzenia biznesu przy mniejszym obciążeniu administracją i formalnościami związanymi z zatrudnieniem.
Pozostałe korzyści dla Klienta w biznesie to również:

  • Koncentracja nad podstawowym kierunkiem działalności
  • Zmniejszenie kosztów organizacji
  • likwidacja kosztów rekrutacji i selekcji
  • Zmniejszenie kosztów pracy
  • Możliwość posiadania elastycznej ilości personelu związanej z redukcją lub zwiększeniem produkcji w przedsiębiorstwie
  • Zapewnienie personelu podczas urlopów, absencji i innych nieobecności

 

Nasi Klienci